Sprzedaż: 603 33 88 22
Dział obsługi klienta: 782 416 120

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowana jest do wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe po zaistniałym wypadku.

Możliwość dopasowania ochrony ubezpieczenia do własnych potrzeb. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach podstawowego wariantu obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • dzienne świadczenia szpitalne
  • koszty leczenia

Możliwość rozszerzenia ochrony o:

  • zawał serca i udar mózgu
  • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • koszty przekwalifikowania zawodowego
  • koszty rehabilitacji
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

NNW PLUS – POLISA ROCZNA, RODZINA CZTEROOSOBOWA

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/osoba Polisa*
NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu, 50% za świadczenie z tytułu śmierci 20 000.00 zł

250.00 zł* za wszystkie osoby zgłoszone do umowy ubezpieczenia

Dzienne świadczenie szpitalne – max. 90 dni 3 600.00 zł
Koszty leczenia 4 000.00 zł

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Rodziny

* Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, nr U/67/2020 z dnia 08.07.2020 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia zadeklarowanego udziału członkowskiego w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia a w kolejnych latach braku czynnej polisy w TUZ TUW. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.


NNW PLUS - POLISA ROCZNA, DWIE OSOBY

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/osoba Polisa*
NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu, 50% za świadczenie z tytułu śmierci 10 000.00 zł

150.00 zł * za wszystkie osoby zgłoszone do umowy ubezpieczenia

Dzienne świadczenie szpitalne – max. 90 dni 1 800.00 zł
Koszty leczenia 2 000,00 zł

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Rodziny

* Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, nr U/67/2020 z dnia 08.07.2020 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia zadeklarowanego udziału członkowskiego w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia a w kolejnych latach braku czynnej polisy w TUZ TUW. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k..

UBEZPIECZENIA SĄ OFEROWANE PRZEZ SOLID GROUP SP. Z O.O. Spółka Komandytowa – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO TUZ TUW


Administratorem Pana/Pani danych jest Solid Group

Administratorem Pana/Pani danych jest Solid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na pytanie; 2) realizacji zgłoszenia wskazanego w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to: 1) realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony; 2) działania podejmowane w celu realizacji umowy). Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi lub realizacji zgłoszenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Może Pan/Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu email: iod.sg@solidsecurity.pl.

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22

Szybki kontakt

603 33 88 22

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z:

Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. z siedzibą przy ul. Postępu 17 w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego w celach marketingowych tj. oferowanie produktów i usług świadczonych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. .

Wpisz swój numer telefonu, oddzwonimy!

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z:

Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. z siedzibą przy ul. Postępu 17 w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego w celach marketingowych tj. oferowanie produktów i usług świadczonych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. .
kontakt

Kontakt

Close