Sprzedaż: 603 33 88 22
Dział obsługi klienta: 782 416 120

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ.
POMOŻEMY CI W DOBORZE NAJLEPSZEGO PRODUKTU UBEZPIECZENIOWEGO.

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i mieszkań zapewnia ochronę posiadanego mienia. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie w przypadku zdarzeń losowych, jak np.: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, powódź, przepięcie, dewastacja, grad, huragan – w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia.

Ochrona może obejmować zarówno dom jednorodzinny, inne zewnętrzne obiekty: budynki gospodarcze, garaż, ogrodzenie posesji, a także systemy słoneczne, jak również mienie wewnątrz budynków np.: wyposażenie domu, mieszkania – meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku np. ubrania. Ubezpieczenie może obejmować kradzież mienia w następstwie włamania, a także rabunek mienia i dewastację.

Ubezpieczenie może być rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym związaną z opieką nad dziećmi (szkody spowodowane osobom trzecim przez dzieci), posiadanym majątkiem (mieszkaniem, domem, wyposażeniem), użytkowaniem rowerów oraz amatorskim uprawianiem sportów. Ubezpieczenie obejmuje też szkody spowodowane osobom trzecim przez zwierzęta domowe jak np. psy lub koty należące do osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie Home Assistance pokrywa koszty interwencji i wsparcia specjalisty w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach związanych z ubezpieczoną szkodą np. elektryka, hydraulika, stolarza, ślusarza, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych lub specjalisty od systemów alarmowych, a także po awarii sprzętu AGD/RTV.

Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, nr U/67/2020 z dnia 08.07.2020 r.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.

UBEZPIECZENIA SĄ OFEROWANE PRZEZ SOLID GROUP SP. Z O.O. Spółka Komandytowa – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO TUZ TUW


Administratorem Pana/Pani danych jest Solid Group

Administratorem Pana/Pani danych jest Solid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na pytanie; 2) realizacji zgłoszenia wskazanego w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to: 1) realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony; 2) działania podejmowane w celu realizacji umowy). Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi lub realizacji zgłoszenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Może Pan/Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu email: iod.sg@solidsecurity.pl.

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22

Szybki kontakt

603 33 88 22

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z:

Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. z siedzibą przy ul. Postępu 17 w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego w celach marketingowych tj. oferowanie produktów i usług świadczonych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. .

Wpisz swój numer telefonu, oddzwonimy!

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z:

Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. z siedzibą przy ul. Postępu 17 w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego w celach marketingowych tj. oferowanie produktów i usług świadczonych przez Solid Group Sp. z o.o sp. k. .
kontakt

Kontakt

Close