Istnieją różne koncepcje, strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi, ale trudno założyć prowadzenie biznesu pozbawione jakiejkolwiek formy kontroli nad pracownikami. Żeby cieszyć się efektywną pracą całego zespołu, należy wdrażać rozwiązania, które poprawiają i usprawniają również ten aspekt. Dowiedz się więcej na temat nowoczesnych systemów kontroli pracy.

Czy warto kontrolować pracowników w ramach systemu?

Współczesnym trendem w biznesie, biorąc pod uwagę wiele odmiennych w swojej specyfice branż, jest likwidowanie zbędnych procedur, rozluźnianie tradycyjnych, hierarchicznych relacji, wprowadzanie elastycznych rozwiązań dla pracowników. Ale czy oznacza to, że należy zrezygnować z kontrolowania swoich pracowników? Dopóki mają do wykonania jakieś zadania, dopóty pracodawca powinien korzystając z narzędzi mających sprawdzić, czy jego podwładni wywiązują się ze swoich obowiązków.

Brak kontroli to pewna droga do niższej efektywności. Nawet jeżeli część pracowników wykazuje się szczególnym profesjonalizmem i dąży do samokontroli, siłą rzeczy brak „czujnego oka” skutkuje tym, że pewne procesy przebiegają wolniej, a na trudne sytuacje trudniej zareagować. Mówiąc wprost, dla dobra firmy należy poszukiwać optymalnych form kontroli. Rzecz jasna w granicach obowiązującego prawa, zgodnych z filozofią organizacji, a także takich, które motywują do jeszcze lepszych wyników oraz rozwoju osobistego bez poczucia krzywdy i niesprawiedliwości.

Punkty kontrolne i trasa – możliwości geolokalizacyjne

Istnieje wiele technologii, które służą do skutecznego kontrolowania pracowników i mogą być adaptowane do konkretnych potrzeb w biurach, zakładach przemysłowych czy innych miejscach. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto poświęcić nieco czasu na systemy, które pozwalają na monitorowanie trasy pokonywanej przez pracownika.

Geolokalizacja to nieodłączony element pracy w branży transportowej, ale wato ją uzupełnić o rozwiązania poprawiające również poziom zabezpieczenia obiektów. Umożliwia to interaktywny system lokalizacji iGuard wdrażany przez firmę Solid Security. Dzięki niemu wzrasta wydajność fizycznej ochrony nieruchomości, a systemy alarmowe czy monitoring posesji przestają być jedynymi komponentami zabezpieczenia budynku.

Jednym z podstawowych obowiązków pracowników ochrony jest wykonywanie obchodów, które polegają na pokonywaniu wyznaczonej trasy w określonym czasie. Ochroniarz musi np. obejść wszystkie korytarze w biurowcu lub przemierzyć na piechotę cały plac wokół zakładu. Brak kontroli nad tym zadaniem może prowadzić do nadużyć i zaniedbać. Jeżeli na posterunku znajduje się nieprofesjonalny stróż, który chce skorzystać z faktu, że jego praca nie jest weryfikowana, skróci trasę obchodu lub nie dopełni terminarza. W najgorszym wypadku w ogóle nie wykona tego obowiązku.

Dzięki iGuard takie sytuacje nie wchodzą w grę, a pracownik ochrony jest kontrolowany w sposób wymuszający na nim rzetelność i efektywność. Na terenie obiektu stawia się punkty kontrolne, w których o danym czasie ma się „zameldować” pracownik. Jeżeli w przewidzianym okresie nie da sygnału, który podlega całodobowemu monitoringowi, uruchamia się alarm, a stacja monitorowania Solid Security podejmuje czynności kontrolne. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa, ale i wydajności pracy.

Korzystanie z kart magnetycznych czy podobnych form zbliżeniowych jest standardem w wielu branżach. Jak kontroluje się punktualność pracowników zakładów przemysłowych czy korporacji? To proste – przy wejściu i wyjściu muszą przyłożyć do czytnika swój identyfikator. Metoda prosta, łatwa w konfiguracji, a jakże pomocna w sprawdzaniu, czy każdy znajduje się na swoim stanowisku w godzinach pracy.

Jak wdrożyć system kontroli pracy – o czym pamiętać

Nadzorowanie pracowników powinno być krokiem podejmowanym z głową, na podstawie racjonalnych przesłanek, bez popadania w przesadę. Naruszanie godności pracownika jest zabronione, a poza tym zbyt ścisła kontrola odstrasza i powoduje, że nikomu niezależnie od poziomu profesjonalizmu nie zależy na pracy w miejscu, które zbytnio ingeruje w codzienne funkcjonowanie.

Z drugiej strony chcesz mieć pewność, że pracownicy robią, co do nich należy, nie unikają obowiązków i są świadomi, że ich efektywność podlega nieustannej weryfikacji. Masz zatem prawo i narzędzia do tego, żeby wspierać tradycyjne metody nadzoru. Możesz korzystać z:

  • monitoringu – telewizji przemysłowej,
  • oprogramowania komputerowego,
  • systemów lokalizacji (jak iGuard).

Przed wdrożeniem konkretnego zestawu narzędzi upewnij się, jakie są aktualne przepisy dotyczące kontrolowania pracowników. Skonsultuj ze specjalistami, co będzie najlepsze w Twojej firmie. Firma Solid Security buduje doświadczenie od niemal 30 lat. Alarm do domu czy biura to nie jedyne, co przedsiębiorstwo ma do zaoferowania.

Eksperci z Solid Security zajmujący się monitoringiem, kontrolą i technologiami na podstawie indywidualnych analiz wskazują, które systemy skutecznie poprawiają efektywność i bezpieczeństwo w danym obszarze. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy – np. w sklepie, biurze czy fabryce – Solid Security proponuje i wdraża konkretne rozwiązania. System iGuard do kontrolowania pracy wartowników jest najlepszym przykładem, jak należy dbać o wydajność i ochronę bez naruszania godności i innych praw pracowniczych.