Patrol interwencyjny jest jedną z form ochrony osób i mienia, która gwarantuje skuteczne zabezpieczenie zarówno ludzi, jak i majątku. Na czym dokładnie polega? W jakich sytuacjach się z niej korzysta? Jakie są jej najważniejsze cechy? Na te oraz inne pytania związane z patrolem interwencyjnym odpowiadamy w poniższym artykule.

Zadania, obowiązki i specyfika działania patrolu interwencyjnego

Mianem patrolu interwencyjnego określa się grupę co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy są gotowi do reakcji w odpowiedzi na wezwania płynące z systemów alarmowych lub od innych członków zespołu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób i obiektów. Z uwagi na konieczność posiadania broni palnej pracownicy tworzący patrol interwencyjny muszą posiadać stosowane uprawnienia do posługiwania się nią.

Patrol interwencyjny podejmuje działania w przypadku, gdy standardowe sposoby zabezpieczeń okazują się niewystarczające i niezbędna staje się osobista interwencja ochroniarzy. Chodzi o takie sytuacje jak m.in.:

  • kradzieże,
  • napady,
  • włamania,
  • zakłócenia porządku,
  • wandalizm.

Ponieważ reakcja patrolu interwencyjnego często stanowi odpowiedź na łamanie prawa, niektóre działania odbywają się we współpracy ze służbami mundurowymi. Pracownicy muszą być odpowiednio wyszkoleni nie tylko w posługiwaniu się bronią palną, ale również w użyciu siły fizycznej i środków przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymaga tego reakcja na ewentualne łamanie prawa ze strony osób, wobec których interwencja jest podejmowana.

Patrol z reguły jest ostatnią instancją w ramach procedur zabezpieczenia obiektów i osób. Jeżeli inne środki ochrony nie zatrzymały złodziei, włamywaczy lub innego rodzaju przestępców, konieczna staje się właśnie osobista interwencja pracowników. Ich zadanie polega na udaremnieniu planów nieproszonych gości w taki sposób, żeby zapobiec ich skutkom i jednocześnie pochwycić w celu przekazania służbom ścigania.

W ramach reakcji na przestępstwo pracownicy tworzący patrol mają prawo do pojmania osób łamiących prawo, a także ochrony świadków i zabezpieczenia obszaru interwencji w oczekiwaniu na przybycie policji. Wymaga to odpowiednich kompetencji nie tylko fizycznych, ale również prawnych – znajomość przepisów regulujących ochronę mienia i osób jest w tym przypadku wymagana od ochroniarzy, którzy tworzą patrol interwencyjny.

Patrol interwencyjny – podstawy prawne

Przepisy regulujące pracę patrolu interwencyjnego są zawarte w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zawarte w tych aktach prawnych przepisy stanowią, że patrol interwencyjny składa się z co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy mogą być wyposażeni broń następującego rodzaju:

  • pistolety o kalibrze 6-12 mm,
  • karabinki o kalibrze 5,45-7,62 mm,
  • strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,
  • paralizatory o przeciętnej wartości prądu większej niż 10 mA.

Patrol jest gotowy do akcji przez całą dobę. W czasie, gdy interwencja nie jest wymagana, pracownicy zajmują się kontrolowaniem chronionych obiektów i osób. Z kolei w razie konieczności reakcji podejmują natychmiastowe działania, jak najszybciej pojawiają się na miejscu zdarzenia i wykonują czynności mające na celu zabezpieczenie majątku lub ludzi, których zdrowie i życie mogą być zagrożone.

W ramach współpracy z naszą firmą możesz liczyć na szybkie i pewne reakcje wysokokwalifikowanych pracowników ochrony tworzących patrol interwencyjny. Wieloletnie doświadczenie, niezbędne kompetencje i zastosowanie profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu przekłada się na wysoką skuteczność działania naszej firmy. Zapraszamy do współpracy!