W dziedzinie ochrony osób i mienia można wyróżnić kilka metod, które w zależności od okoliczności mniej lub bardziej odpowiadają na indywidualne zapotrzebowanie klientów prywatnych, firmowych czy instytucjonalnych. Przedstawiamy podstawowy podział, z którego wynika specyfika oferty Solid Group.

Bezpośrednia ochrona fizyczna

Zabezpieczenie zarówno osób, jak i mienia realizuje się m.in. w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Oznacza to, że za bezpieczeństwo w wybranym zakresie odpowiadają oddelegowani do tego zadania pracownicy. Prostym przykładem takiego działania jest towarzyszenie wybranej osobie w trakcie podróży czy spotkań prywatnych i zawodowych. Ochroniarz lub grupa ochroniarzy nie dopuszcza do fizycznego kontaktu ze strony osób trzecich.

Bezpośrednia ochrona fizyczna może być stała lub doraźna w zależności od zakresu umowy i praktycznych ustaleń. Jej formą jest też profesjonalny konwój gotówki oraz cennych przedmiotów realizowany na zlecenie klientów indywidualnych, instytucjonalnych czy firmowych. Wszelkie wartościowe transporty warto nie tylko ubezpieczać, ale również chronić, przede wszystkim przed próbą kradzieży.

Współczesną formą ochrony fizycznej jest korzystanie ze specjalnych urządzeń wykorzystujących zdalnie przesyłane sygnały. Doskonałym przykładem jest technologia GPS, dzięki której można namierzyć skradziony samochodu czy obiekt, przy którym znajduje się nadajnik. Tego typu metody stosuje się zarówno do ochrony, jak i działań prewencyjnych czy śledczych.

Ochrona jako zabezpieczenie techniczne

Innym rodzajem ochrony jest podjęcie działań z zakresu zabezpieczenia technicznego. Dotyczy to urządzeń elektronicznych, systemów alarmowych oraz środków mechanicznego zabezpieczenia, a realizacja przez profesjonalną firmę obejmuje:

  • montaż,
  • eksploatację,
  • konserwację,
  • naprawę.

Do metod ochrony zaliczymy wykorzystanie m.in.:

  • drzwi, okien, zamków i wkładek antywłamaniowych,
  • systemów kontroli dostępu,
  • monitoringu,
  • czujników alarmowych.

Zastosowanie wspomnianych form zabezpieczenia technicznego ma na celu nie tylko przeciwdziałanie włamaniom czy rozbojom, ale również sygnalizację zagrożenia i podjęcie interwencji, już jako bezpośredniej ochrony fizycznej. To obrazuje, że podział jest płynny i teoretyczny, a w praktyce korzysta się z całego spektrum dostępnych możliwości. Celem zawsze powinna być maksymalna ochrona osób i mienia, dostosowana do okoliczności i potrzeb.

Jaki rodzaj ochrony wybrać?

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad indywidualną sytuacją. Form współpracy z agencją w rodzaju Solid Group jest tak wiele, że każdy klient może wybrać spersonalizowaną ofertę i cieszyć się ochroną w preferowanym zakresie. Różne potrzeby mają właściciele domów jednorodzinnych, VIP-owie czy przedsiębiorcy zainteresowani ochroną budynków firmowych. Czasami wystarczy montaż kilku nowoczesnych i niezawodnych zabezpieczeń technicznych, innym razem fizyczna ochrona w trybie 24/7.

Wybór warto konsultować ze specjalistami. Solid Group działa w branży od początku lat 90., nieustannie rozszerzając zakres świadczonych usług. Bogate doświadczenie oraz indywidualne podejście do klienta są czynnikami budującymi zaufanie i renomę. Możesz mieć pewność, że w kontakcie z konsultantami firmy otrzymasz kompleksowe wsparcie.

Dlaczego warto łączyć formy ochrony osób i mienia?

Podsumowując wątek podziału ochrony osób i mienia na zabezpieczenie techniczne oraz bezpośrednią ochronę fizyczną, warto zauważyć, że najlepszy efekt daje połączenie kilku rozwiązań. Z jednej strony zaawansowana technologia chroni przed konsekwencjami błędów, które zdarzają się człowiekowi. Ludzkie oko bywa zawodne, a nowoczesna kamera rejestruje pełen obraz. Z drugiej strony, w wielu sytuacjach i tak jest potrzebna interwencja profesjonalistów, którzy zapobiegną włamaniu, kradzieży czy fizycznemu atakowi. Dlatego najlepszym pomysłem jest dostosowanie metod ochrony do realnych potrzeb prowadzonej działalności czy prywatnej sytuacji życiowej.

Współpraca z Solid Group jest na tyle elastyczna, że z biegiem czasu możesz modyfikować wcześniejsze ustalenia i poszerzyć lub zawęzić obszar ochrony. Pod uwagę trzeba brać też aspekt finansowy czy możliwości techniczne. Najważniejsze, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji zapoznać się z pełnią dostępnych wariantów ochrony i porównać je. Poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne – warto zadbać o nie poprzez współpracę ze specjalistami.