Bezpieczeństwo jest aspektem działalności firmy, który należy traktować strategicznie, a nie doraźnie. Współpraca z Solid Group oznacza wsparcie profesjonalnego Działu Audytu i Bezpieczeństwa – jednostki, która skupia czołowych specjalistów w dziedzinie ochrony. Kompleksowa analiza sytuacji w przedsiębiorstwie stanowi punkt wyjścia do podjęcia działań podnoszących poziom bezpieczeństwa osób i mienia. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź, na czym polega oraz jak przebiega audyt bezpieczeństwa w firmie.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Celem przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa jest wyciągnięcie wniosków, które pozwalają na zoptymalizowanie procedur bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby zewnętrzni eksperci dokonali obiektywnej, rzetelnej i wszechstronnej oceny, biorąc pod uwagę indywidualny charakter działalności prowadzonej przez klienta. Szczegółowe działania w ramach audytu zależą od ustaleń między podmiotami – audytorem i klientem. Można jednak wskazać obszary, których najczęściej dotyczy tego typu usługa.

Jedną z podstaw jest kompleksowa analiza bezpieczeństwa w obiektach firmowych. Sprawdza się procedury BHP i PPOŻ, zabezpieczenia mechaniczne oraz techniczne czy poziom ochrony teleinformatycznej. Szczególnie w ostatnich latach wzrosło znaczenie bezpieczeństwa IT. Firmy obawiają się nie tylko fizycznych włamań do swoich siedzib – obecnie nierzadko poważniejsze skutki ma atak hakerów.

Na powyższej analizie nie kończy się audyt. W jego ramach profesjonalne firmy, jak Solid Group, przygotowują strategię organizacji pod względem bezpieczeństwa oraz wdrażają ją poprzez szkolenia z udziałem ekspertów. Pracownicy firmy są przygotowani do funkcjonowania na nowych zasadach, z większą świadomością zagrożeń oraz norm, których należy przestrzegać.

Audyt bezpieczeństwa – wiele możliwości dla firm

Audyt bezpieczeństwa może obejmować również wywiad gospodarczy dotyczący kontrahentów lub konkurentów. Z kolei na potrzeby ochrony biznesowej wykonuje się badania wiarygodności czy windykację. Sprawdzenie otoczenia biznesowego jest zaś kluczem do podjęcia rozsądnych, opłacalnych decyzji. Klienci firmowi są często zainteresowani rozszerzeniem współpracy o usługi detektywistyczne, analizę zagrożeń czy ochronę VIP dla kluczowych pracowników i zarządu przedsiębiorstwa.

Kto decyduje się na audyt bezpieczeństwa?

Z usług Solid Group może korzystać firma reprezentująca dowolną branżę, ale audytami najczęściej są zainteresowane:

  • hotele,
  • zakłady przemysłowe i produkcyjne,
  • sklepy wielkopowierzchniowe,
  • centra magazynowe,
  • banki i podmioty finansowe,
  • służby i jednostki administracyjne,
  • korporacje.

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo należy traktować kompleksowo, zwracając uwagę na całość potencjalnych zagrożeń. Stabilność firmy jest uzależniona od wielu czynników, a poziom ochrony obiektów, systemu IT czy pracowników ma bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zmniejszenie ewentualnego ryzyka jest też pozytywnym bodźcem do rozwoju. Bezpieczna firma to zaufany partner, któremu łatwiej jest budować dobry wizerunek. Dzięki audytowi agencja ochrony może wdrożyć jeszcze skuteczniejsze działania, wiedząc, w jakich warunkach pracuje, na co zwracać uwagę i co zoptymalizować.

Solid Group – specjalizujemy się w profesjonalnych audytach bezpieczeństwa

Już sam fakt, że w strukturach Solid Group wyodrębniliśmy osobny dział zajmujący się audytami, świadczy o tym, ile dla nas znaczą i jak poważnie je traktujemy. Setki audytów i analiz pozwalają nam na budowanie doświadczenia i dzielenia się najwyższymi standardami ochrony. Pracownicy zatrudnieni w dziale są wykwalifikowanymi ekspertami i posiadają certyfikaty Audytora Bezpieczeństwa fizycznego obiektów.

Kompetencje najlepiej weryfikuje się w praktyce, dlatego sprawdź nasze możliwości w swojej firmie. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz i jak duże jest Twoje przedsiębiorstwo, do ochrony warto podejść analitycznie i kompleksowo. Oferowany przez nas audyt wpłynie pozytywnie na codzienne funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa i pozwoli wyciągnąć wnioski na przyszłość, optymalizując ochronę pod każdym możliwym względem.