Impreza masowa to dla organizatorów nie tylko okazja do zarobku i promocji, ale przede wszystkim wiele obowiązków, na czele z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników. Dowiedz się, o co należy zadbać, aby poziom ochrony nie budził żadnych wątpliwości i był rzeczywiście wysoki.

Definicja imprezy masowej

Impreza masowa to wydarzenie artystyczno-rozrywkowe, w którym bierze udział minimum 500 osób (w hali sportowej lub innym przystosowanym obiekcie) albo 1000 osób (na stadionie, „na świeżym powietrzu”). Nie zalicza się do nich jednak wielu wydarzeń w rodzaju eventów szkolnych, zawodów dziecięcych czy odbywających się w kinie, muzeum, filharmonii, operze, bibliotece lub domu kultury. Imprezą masową będzie więc, przykładowo, mecz piłkarski (z przynajmniej 1000 kibiców na trybunach) czy duży koncert rockowy.

Podstawa prawna

Bezpieczeństwo w trakcie eventów jest na tyle istotną kwestią, że poświęcono jej osobny akt prawny, a konkretnie Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (która to zastąpiła akt o tej samej nazwie, z 22 sierpnia 1997 r.). W 80 tworzących ją artykułach znajdziesz wiele szczegółowych wytycznych dotyczących tego, jak należy chronić uczestników imprezy kwalifikowanej jako masowa. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na organizatorze, choć istnieje zakres „zarezerwowany” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wojewodów, policji, PSP oraz innych służb.

Rolą organizatora imprezy masowej jest to, żeby zapewnić m.in.:

  • pomoc medyczną,
  • zaplecze higieniczno-sanitarne,
  • spełnienie wymogów PPOŻ,
  • sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy,
  • osobne pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.

Co do zasady, jeżeli impreza masowa nie ma charakteru podwyższonego ryzyka, na 300 osób powinno przypadać 10 osób ze służb porządkowych. Na każde kolejne 100 uczestników powinien przypadać kolejny członek. Służby porządkowe powinni stanowić „nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb”. Jeśli impreza masowa ma charakter podwyższonego ryzyka, na 200 uczestników powinno przypadać 15 osób ze służby oraz co najmniej 2 na każde kolejne 100 uczestników. Członkowie służby porządkowej powinni stanowić „nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb”. Odrębne fragmenty ustawy są poświęcone m.in. imprezie masowej o zmiennej liczbie uczestników. Oprócz wskazanych już wymogów organizator imprezy masowej musi pamiętać o sprawdzeniu stanu technicznego obiektu, włącznie z instalacjami.

Dlaczego profesjonalna ochrona na imprezie masowej jest tak ważna?

Pomijając fakt, że na organizatorze spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej i spełnienia wielu wspomnianych zasad, jest to niezbędne również z innych względów.

Im większy tłum, tym łatwiej o tragedię. Wyobraź sobie zamknięty klub, w którym na koncercie odbywającym się w zaciemnionym pomieszczeniu znajdują się osoby niepoddane kontroli osobistej przed wejściem. Być może nikt nie wykorzysta tego faktu, żeby zrobić coś złego. Ale wystarczy jeden uczestnik, który ze znanych tylko sobie powodów będzie miał przy sobie nóż, narkotyki czy szklaną butelkę. Istnieje mnóstwo przykładów potwierdzających, że brak profesjonalizmu w zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej pośrednio doprowadził do poważnych w skutkach zdarzeń – od pobić i kradzieży, po morderstwa i skutecznie przeprowadzone zamachy.

Wysoki poziom ochrony jest ważny, ponieważ:

  • buduje dobry wizerunek organizatorów wśród uczestników, instytucji, sponsorów czy partnerów, ułatwiając przygotowanie kolejnych eventów,
  • zwiększa poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu wydarzenie, np. mecz piłkarski czy koncert, odbywa się bez zakłóceń.

Jak zadbać o zabezpieczenie imprezy masowej?

Organizator imprezy masowej ma na głowie dziesiątki spraw do załatwienia. Im więcej obowiązków, tym łatwiej o nawet przypadkowe niedopatrzenie. Nie pozwól, żeby dotyczyło to tak ważnego aspektu, jakim jest bezpieczeństwo. Zadbaj o dobry kontakt ze służbami porządkowymi i zawczasu przygotuj się do spełnienia wszystkich ustawowych wymogów, m.in. w zakresie zaplecza higieniczno-sanitarnego czy wsparcia profesjonalnej opieki medycznej.

A co z ochroniarzami? Wybierz Solid Group, czyli sprawdzonego partnera w Twojej okolicy. Działamy na rynku od 1991 roku, więc nasze doświadczenie jest duże. Masz pewność, że do Twoich potrzeb podchodzimy indywidualnie, zapewniając wszechstronne wsparcie. Od strony prawnej, a przede wszystkim praktycznej zabezpieczamy imprezy, oddelegowując do tego zadania wykwalifikowanych pracowników. Takich, którzy dokładnie sprawdzają uczestników wydarzenia, uważnie czuwają w jego trakcie, a w razie potrzeby skutecznie reagują, zapobiegając eskalacji przemocy czy innym, niepożądanym zdarzeniom. Dzięki bogatemu know-how Solid Group od lat wspiera organizatorów koncertów, meczów czy innych eventów traktowanych jako imprezy masowe.